Odwołania od wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego

Witaj w LEXykonie - Twoim zaufanym partnerze w odwołaniu od wyniku egzaminu adwokackiego lub radcowskiego!
Jesteśmy doświadczoną grupą adwokatów i radców prawnych, gotową wesprzeć Cię w walce o Twoje prawa i aspiracje zawodowe.
Nie zdałeś egzaminu adwokackiego lub radcowskiego?

Masz odczucie, że Twoja praca została sprawdzona powierzchownie?

Egzaminator nie zauważył jakiejś istotnej kwestii?
Chcesz wnieść odwołanie od wyniku egzaminu adwokackiego lub radcowskiego?
Masz mętlik w głowie i nie wiesz, czy się odwoływać od wyniku egzaminu?


Głowa do góry! JESZCZE NIC STRACONEGO!

odwołania egzaminy prawnicze, odwołanie egzamin adwokacki, odwołanie egzamin radcowski
Daj sobie szansę!   

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, już dziś skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych zajmujących się profesjonalnym przygotowywaniem takich odwołań. Przygotowaniami do egzaminów zawodowych oraz odwołaniami zajmujemy się od dawna. Wiemy, co powinno zwierać skuteczne odwołanie. Zaufaj profesjonalistom i zwiększ swoje szanse na sukces. 

Co dwie głowy to nie jedna!

Nad przygotowywanymi przez nas odwołaniami od egzaminu adwokackiego lub radcowskiego zawsze pracuje dwuosobowy zespół, składający się z adwokatów lub radców prawnych. Każdy z członków zespołu indywidualnie przeanalizuje Twoją pracę, a przy decyzji o wniesieniu odwołania projekt tego pisma zostanie sporządzony zespołowo

odwołania egzaminy prawnicze, odwołanie egzamin adwokacki, odwołanie egzamin radcowski

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Negatywny wynik z egzaminu adwokackiego lub radcowskiego nie kończy postępowania egzaminacyjnego i nie zamyka drogi związanej z uzyskaniem tytułu zawodowego. Zdającemu przysługuje odwołanie, które można wnieść do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Jeśli Komisja Odwoławcza podtrzyma negatywne rozstrzygnięcie to na jej uchwałę można jeszcze złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Tak. Egzamin adwokacki lub radcowski nieodzownie związane są z wykonywaniem takiego zawodu, który zasadniczo wymaga zawsze podejmowania wszystkich czynności prawem dopuszczalnych na korzyść klienta. Jest więc nielogiczne i raczej nierozsądne, aby nie podejmować starań w swoim własnym interesie. Godzenie się z wynikiem negatywnym powinno być wynikiem rozsądnej analizy, a nie emocji.

Tak. Przepisy dotyczące egzaminów zawodowych przewidują generalnie odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu. Nie ma tam warunku związanego np. z ilością ocen negatywnych. W drodze odwołania można więc teoretycznie dążyć do podwyższenia oceny, lecz w praktyce jest to raczej zbędne, gdyż do wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych potrzebny jest po prostu pozytywny wynik egzaminu.

Zasadniczo robi to Komisja Egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Składa się z sędziów i osób wykonujących danych zawód, którzy są wskazani przez dany samorząd prawniczy. Trzeba jednak pamiętać, że możliwa jest zmiana uchwały przez samą Komisję Egzaminacyjną I stopnia w trybie tzw. autokontroli. Zawsze trzeba o to wnosić w odwołaniu.

 Komisja II stopnia przeważnie kończy pracę jesienią roku, w którym był przeprowadzany egzamin, gdyż tak wynika z regulacji terminów w procedurze administracyjnej. Do końca bieżącego roku powinien być więc znany rezultat odwołania. Ministerstwo Sprawiedliwości może nawet udzielić informacji, o terminie rozpoznania odwołania, ponieważ jest to zbieżne z terminami posiedzeń Komisji II stopnia, a jej obsługę organizacyjną zapewnia właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak więc z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wynik odwołania będzie znany nie tylko przed terminem kolejnego egzaminu, ale także przed rozpoczęciem przygotowania się do niego. Z tego też względu zasadne jest rozważenie składania odwołania.

Odwołanie trafia do jednego z członków Komisji II stopnia, który analizuje zasadność odwołania i swoje stanowisko przedstawia całej Komisji. Ostateczną decyzje podejmuje całą Komisja II stopnia w drodze uchwały.

Nie. Procedura egzaminacyjna nie przewiduje wezwania strony na etapie odwołania. Pierwszy raz osobiście stanowisko w sprawie egzaminy mamy szansę przedstawić przed sądem administracyjnym, ale wcześniej oczywiście musi być złożona skarga.

Nie. Orzecznictwo już bardzo dawno potwierdziło i nie zmienia się w tym zakresie, że wynik egzaminu nie powinien być związany z odzwierciedleniem klucza odpowiedzi. W dużym skrócie podstawą oceny powinno być, aby rozwiązanie przedstawione przez zdającego było poprawne merytorycznie, pokazywało znajomość przepisów prawa i przede wszystkim było działaniem w interesie klienta, nawet jak jest ono inne od tego co przedstawili autorzy zadania egzaminacyjnego. Inaczej mówiąc, inny tok rozumowania nie musi być błędem.

Zależy to oczywiście od konkretnej treści pracy i ocen dokonanych przez Egzaminatorów, ale zasadniczo są dwie płaszczyzny zarzutów. Po pierwsze, poprawność i skuteczność rozwiązania Zdającego z punktu widzenia strony , którą na egzaminie reprezentował. Po drugie, poprawność wykonania obowiązków Komisji I stopnia. W praktyce zdarza się mało błędów samej Komisji Egzaminacyjnej I stopnia, które miałby tak duży ciężar gatunkowy, że należałoby uchylić uchwałę, ale już w samym uzasadnieniu i sposobie argumentacji takie błędy mogą się pojawić i bezwzględnie należy je wskazać.

Tak, ale ku temu trzeba mieć inne argumenty niż do odwołania. Nie ma raczej sensu powtarzanie treści odwołania, lecz trzeba wypunktować błędy Komisji Egzaminacyjnej II stopnia. Chodzi o to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest kolejną komisją egzaminacyjną, lecz kontroluje realizację obowiązków tych komisji, które wystąpiły w procesie egzaminacyjnym. Jest to więc raczej kontrola działania organów administracji, ale jednym z naruszeń prawa przez Komisje Egzaminacyjne może być brak zbadania rozwiązania zdającego. Niestety, nie możemy być pewni kiedy skarga zostanie rozpoznana. Może się to zdarzyć już po terminie kolejnego egzaminu i nawet, gdy nasze argumenty przekonają sąd administracyjny to Komisja II stopnia może złożyć skargę kasacyjną, co sprawia że sprawa nie będzie zakończona szybko.

  

Ze względu na indywidualne podejście i zachowanie należytej staranności przy przygotowywaniu projektu odwołania ilość przyjmowanych przez Nas zleceń jest ograniczona. Zatem nie zwlekaj, zarezerwuj miejsce na odwołanie już dziś!